Stadsmuseum Oostende

23 mei

Stadsmuseum Oostende

Please scroll down for English

Ook mijn hometown Oostende heeft nu haar eigen stadsmuseum. En dan nog wel in de koninklijke zomerresidentie waar de eerste Belgische koningin Louise-Marie stierf.
Het museum in de Langestraat biedt een overzicht van de geschiedenis van Oostende en heeft vooral aandacht voor toerisme, visserij, scheepvaart en de haven. Op de eerste verdieping kan je de sterfkamer van koningin Louise-Marie bezoeken.
Knap hoe het museum in het historische gebouw ingepast is. Vooral de authentieke trappenhal is me bijgebleven. Als je denkt dat je alle zalen gedaan hebt, toch nog even de trap naar boven nemen naar de Belvedère. Een interactief filmpje toont je hoe de koningin destijds naar boven werd gehesen om van het (destijds toch, nu helaas volgebouwd) prachtige uitzicht te genieten.

Foto’s (c) Stad Oostende
Gratis tot 18 jaar + elke eerste zondag van de maand gratis voor Oostendenaars. Dinsdag gesloten. Meer info ivm toegangsprijzen en openingsuren van Stadsmuseum Oostende.

City museum Ostend
Last year the new city museum in my hometown opened. It’s located in the royal summer residence where the first Belgian queen Louise-Marie died.
The museum in the Langestraat offers an overview of the history of Ostend. It concentrates on its touristic and naval history, on the fishermen, their life and the harbour. On the first floor you can visit the room of queen Louise-Marie.
I especially liked the way the new museum is fitted in this historical building. The authentic stair hall is impressive. Don’t forget to take the stairs to the top floor to enjoy the Belvedere. A short movie is showing how the queen was lifted so she could see the see. Unfortunately nowadays all you see are buildings.

Photo (c) City of Ostend

Entrance to the museum is free of charge up to 18 years + every first sunday of the month it’s free for inhabitants of Ostend. Closed on Thuesdays. More information and opening hours can be found on their website

No comments yet

Leave a Reply